KONFLIKTKUNSKAP

I många familje- och arbetssituationer har man fastnat i komplicerade konfliktmönster som ingen mår bra av. Ibland behöver vi få verktyg för att förstå vad det är som händer och hur vi ska hantera situationen, för att skapa en hållbar och tillitsfull gemenskap. 

gsPsychology startar en kurs i Konfliktkunskap hösten 2024.  

Anmälan sker genom att maila till [email protected]. Anmälning öppnar hösten 2024.

Utförare: Birgitta Bernhardsson leg. psykolog, med många års erfarenhet från konflikthantering på arbetsplatser och i parrelationer.

Deltagarantalet är begränsat till 8 personer. 

Plats: Kaserngatan 3 (Umestan), första våningen. 

Pris: 1500 kr exklusive moms. 

Spela videoklipp

1500 kr exkl moms / 1875 kr inkl moms

Hösten 2024 / 4 tillfällen

VÅGA TALA

Lider du av scenskräck, social ångest, svårigheter att stå i centrum, prata inför grupp – på arbetsplatsen, vid intervjuer eller i studierna? Då är den här evidensbaserade gruppbehandling för dig! 

Bryt dig ur social ångest och scenskräck genom gruppbehandling! 

Social fobi, social ångest, scenskräck eller blyghet. Oavsett vilket begrepp vi använder för att beskriva obehag och negativa tankar i sociala situationer, på möten, grupparbeten eller under scenframträdanden leder dessa upplevelser ofta till lidande och svårigheter på arbetsplatsen eller i studierna. I värsta fall till ensamhet, och nedstämdhet. Om du lider av social ångest, eller scenskräck undviker du gärna sociala sammanhang, i synnerhet sammanhang som innebär att du drar till dig uppmärksamhet, eller hamnar i centrum.

Den här gruppbehandlingen riktar sig till dig som vill besegra din ångest och göra slut på lidandet. Genom kognitiv beteendeterapi (KBT) jobbar vi tillsammans i grupp utifrån evidensbaserade analysverktyg och interventioner för att lära oss hantera negativa tankar, ångest och fysiska sensationer i kroppen. Målet är att du ska känna dig tryggare, mera självsäker, och uppleva mindre obehag och färre negativa tankar.

Behandlingen består av två delar. Den första delen hjälper dig att förstå vad känslor, tankar, och fysiska reaktioner i kroppen egentligen består av. Det kallas psykoedukation. Du får en tydlig bild av hur nervsystemet, hjärnan, inlärningsteori och beteende samverkar och spelar en avgörande roll vid social ångest och scenskräck.

Den andra delen av behandlingen består av psykologiska interventioner. Vid social ångest och scenskräck tillämpar vi funktionell beteendeanalys, exponering, kognitiv omstrukturering och beteendeexperiment. Vi utgår ifrån evidensbaserade modeller och skapar en individuell behandlingsplan för varje patient. Vi drar samtidigt nytta av gruppformatet, i synnerhet vid exponering, vilket är ett kraftfullt verktyg för att hantera social ångest och scenskräck. Ett verktyg som tyvärr många individuella behandlingen inte har möjligt att ta vara på. Kursledaren är van att arbeta med social ångest av olika grad, och har lång erfarenhet av exponeringsbehandling. Kursen genomförs på kvällstid klockan 18:00-20:30 vid samtliga tillfällen, sex torsdagar efter varandra. Passen är indelade i två delar med paus i mitten.

Ta kontakt med oss om ni har några frågor.

När anmälan mottagits skickar vi ut betalningsuppgifter och faktura på hela beloppet. För att behålla en reserverad plats önskar vi betalning inom fem bankdagar. 

Gruppbehandlingen leds av leg. Psykolog.

Två timmar per tillfällen, sex tillfällen / 2900 kr

Mer information om kursstart kommer hösten 2024

Två timmar per tillfälle, sex tillfällen / 2900 kr. Mer information om kursstart 2023 kommer under sommaren.