INTEGRITETSPOLICY

Vi följer självklart dataskyddsförordningen (GDPR) vid hantering av dina personuppgifter. Vår integritetspolicy nedan beskriver vilka uppgifter vi samlar in, vad syftet är, samt hur vi hanterar och skyddar den data vi samlat in.

 

Insamlad information

Vi samlar in personuppgifter när du bokar en tid i vår kalender, då ber vi dig uppge namn, personnummer samt kontaktuppgifter. 

 

Syfte

Vi använder informationen vi samlar in för att kunna utöva våra tjänster, samt fullfölja våra skyldigheter som vårdgivare.

 

Datalagring

Vi lagrar endast nödvändig data som vi har samlat in med ditt medgivande. Vi lagrar datan så länge det är nödvändigt för syftet, eller som krävs genom lag. Om datan har samlats in med ditt samtycke, och du tar tillbaka det, kommer vi omedelbart att radera dina personuppgifter så länge det inte finns några lagenliga begränsningar för det.

 

Cookies

Vi använder Google för att analysera våra besökares data, vilket hjälper oss att förstå hur hemsidan används och vad som eventuellt kan förbättras. Vi använder även Google AdWords som ett verktyg för marknadsföring. Informationen som Google samlar in kan inte identifiera någon enskild individ. 

 

tredje part

Vi delar information med tredje part i nödvändiga fall, för att fullföra våra skyldigheter som vårdgivare. För att föra patientjournal använder vi oss av en extern leverantör, EasyPractice, som skyddar dina personuppgifter genom säker krypterig.  

 

Dina rättigheter

Vi vill säkerställa att du är medveten om dina dataskyddsrättigheter. Du har även rätt att, i enlighet med vad som följer av tillämplig personuppgiftslagstiftning, när som helst:

  • begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig

  • begära att få felaktiga uppgifter rättade

  • begära att vi ska sluta behandla samt radera dina personuppgifter

  • begära att begränsa vår hantering av dina personuppgifter

  • begära att vi delar dina uppgifter till tredje part

  • invända mot vår behandling av personuppgifter.

Kontakta oss om du vill utöva dina rättigheter. Du kan även lämna in ett klagomål till Datainspektionen (IMY).

 

Kontakt

När du söker vård hos oss är GS Psychology personuppgiftsansvarig, och som därmed ansvarar för utförandet av hälso- och sjukvården, inklusive den behandling av personuppgifter som sker i samband med att du använder tjänsterna. För frågor om vår behandling, kontakta oss på [email protected].

 

ändringar

Vi uppdaterar vår integritetspolicy med jämna mellanrum. Den senaste versionen finns alltid tillgänglig här på vår webbplats. Senast ändrad: 2023-03-09.