PARTERAPI IBCT

Upplever ni konflikter, gräl, svårigheter att kompromissa, stress, otrohet, brist på samarbete eller har ni förlorat gnistan?

Boka tid med en av våra psykologer i Umeå – vi erbjuder parterapi på mottagningen i Umeå, samt genom videolänk över hela världen. Vi pratar svenska och engelska. 

Parrelationer och kärleksrelationer är onekligen ett komplicerat kapitel i livet. Samtidigt som de flesta relationer är en fantastisk källa till ökad livsglädje och trygghet leder de också till både frustration och lidande. Det är minst sagt svårt att leva tätt inpå en annan människa. I en relation får vi nämligen inte alltid som vi vill: vi tvingas kompromissa och göra avkall på våra egna behov, förändra beteende och ställa upp för varandra, vilket många gånger leder till irritation, konflikter och osämja. Lägger vi till ytterligare stress, så som barn, arbete, hem, husdjur och fritidshus blir situationen mer komplicerad.

 

Idag avslutar många sin relation, eller tvingas leva i ett lidande på grund av att de inte kommer vidare på egen hand, har svårt att kommunicera, eller bråkar ofta. Så behöver det inte vara. Det finns hjälp att få. Genom ett flertal psykologiska verktyg som är utvecklade och designade för att hantera relationella svårigheter kan många par lära sig att känna igen och hantera svåra situationer innan de eskalerar i en negativ spiral.

 

Samtidigt som det är naturlig att uppleva svårigheter och till och med lidande i sin parrelation är det med andra ord värt att lägga tid och energi på att utveckla sig själv och rädda relationen. Faktum är att par som investerar tid och energi i sin relation i större utsträckning är lyckligare, än de som inte gör det.

 

Med hjälp av parterapeutiska interventioner hämtade från IBCT (integrative behavioral couple therapy) hjälper våra psykologer er att sätta ord på grundläggande behov, reda ut konflikter och problematiska beteenden, samarbeta bättre, minimera osämja och konflikter, förstå varandra och er själva på ett djupare plan, kompromissa, samt hantera svåra påfrestningar. Vi är expert på psykologi, dvs, tankar, känslor och beteenden, och ni är expert på er själva. Tillsammans reder vi ut problematiken för att hitta lämpliga interventioner som hjälper er till ökad livsglädje och mindre lidande.

 

För att lyckas i en relation är det viktigt att utveckla insikt och självkännedom. Att lära känna sig själv bättre och förstå hur det egna beteendet inverkar på ens partner, hjälper oss ofta att hitta alternativa vägar som fungerar bättre. Det har även visat sig fördelaktigt att utforska och utveckla samtalsteknik: hur vi pratar med varandra, framför allt vilka ord vi väljer, på vilket sätt vi delar med oss om oss själva, och hur vi beter oss, men även hur vi tolkar varandra, och varför. Vidare tjänar många par på att lära sig mer om sina egna behov, rädslor och visioner, samt att sätta ord på dessa upplevelser, och våga uttrycka sig i linje med sina egna värderingar.

Ett annat inslag som ofta förekommer inom parterapi och relationsutveckling, även om det inte alltid gör det, är att lära sig uppmärksamma skillnader i personlighet och acceptera varandras behov. En vanlig grogrund till konflikter och svårigheter i de flesta parrelationer är nämligen individuella skillnader i personlighet eller preferenser. Vi är helt enkelt olika, det syns både i vårt beteende, men även i hur vi prioriterar vår tid och energi. Skillnaderna manifesteras ofta i beteende eller i språkbruk. Här följer några klassiska exempel på vanliga motsättningar i en kärleksrelation: noggrann, till skillnad från avslappnad; sparsam, till skillnad från spontan; ett stort behov av egen tid, till skillnad från ett stort behov av gemensam tid. Skillnader som dessa, och många andra, tillsammans med bristande acceptans för varandras olikheter och behov tenderar tyvärr att leda till både frustration och konflikter, vilka kan vara svåra att navigera i och i värsta fall försämra relationen, i synnerhet om det saknas insikt, förståelse, och en respektfull kommunikation mellan parterna.


Att söka hjälp i tid, och hantera relationssvårigheterna innan de får bägaren att rinna över, gör det ofta lättare att ta emot hjälp och utvecklas som individ och par. Det hjälper med andra ord att upptäcka och finjustera vardagliga eller praktiska vanor innan konflikterna eskalerar. Genom att stämma i bäcken går det att identifiera och dämpa negativa beteendemönster innan de växer sig för starka och skadar relationen på riktigt. Parterapi fungerar därmed ofta som en proaktiv åtgärd med syfte att utveckla positiva vanor, som på sikt ökar livskvalitén och minskar risken för uppbrott, skilsmässa och lidande. Små beteendeförändringar i vardagen har ofta en större inverkan på relationen än resor, middagar, eller andra klassiska verktyg. Med det sagt, söker tyvärr många par hjälp för sent. Våra Psykologer i Umeå genomför evidensbaserad parterapi som bygger på IBCT, (integrative behavioral couple therapy). IBCT har utvecklats och förfinats i syfte att behandla relationell problematik, i första hand parrelationer och kärleksrelationer. Vid behov tillämpar vi också Emotionally-Focused Therapy for Couples, (EFT-C).


IBCT vilar på ett vetenskapligt stöd och har utformats av psykologen och professorn Andrew Christensen, verksam vid University of California i USA. IBCT inleds med en analysfas – ett slags utforskande. Tillsammans med parterna söker psykologen identifiera och sätta ord på ett eller flera problemområden, samt belysa parets styrkor och historia. Psykologen träffar nästan alltid paret tillsammans vid det första besöket, därefter träffar psykologen partnerna var för sig, för individuella samtal, innan psykologen presenterar problemområdet, samt introducerar psykologiska verktyg och övningar som syftar till att hjälpa paret att hantera svårigheterna. Under behandlingen arbetar paret med olika typer av tekniker för att ersätta negativa beteenden, och öka samspelet. Syftet med behandlingen är att hitta tillbaka till positiva sidor hos varandra, ge uttryck för behov och känslor, finslipa samtalsteknik, lyssna på varandra, hantera och ge kritik, samt hantera konflikter.

Parterapi 1400 kr / 75 minuter

Boka tid med vår onlinebokning, och betala med 30 dagars faktura.

parterapi

Parterapi 1400 kr / 75 minuter

När är det rimligt att överväga parterapi?

Det korta svaret är när du, eller din partner upplever att relationen inte fungerar tillfredsställande. Ni kanske har kört fast, någon av er upplever att relationen är betungande, i stället för en källa till livsglädje, och ni har svårt att komma vidare på egen hand. Svårigheter i parrelationer uppstår ofta vid krisreaktioner, stress, överbelastning, otrohetsaffärer, brist på kommunikation, eller så kallade tysta problem. Vid kris är det väldigt lätt att falla in i argumentation, ofta i syfte att tillfredsställa sina egna behov. Det är också lätt att fastna i anklagelser, destruktiva bråk och använda försvarsmekanismer som inte gagnar relationen. Otrohet är ett annat område som ofta berörs vid parterapi. Inledningsvis känns det ofta som om ett uppbrott eller skilsmässa är den enda lösningen. Emellertid har parterapi visat sig effektiv när det gäller otrohet. Många par som genomfört parterapi vid otrohet upplever att relationen stärks. Undermålig, eller svag kommunikation är ett annat område som ofta berörs vid parterapi. Det kan exempelvis handla om att det är svårt att uttrycka  känslor, och behov, vara passivt aggressiv, eller förstå sin partners behov och känslor. Tysta problem innebär ämnen, eller områden som någon, eller båda parter undviker att prata om eller adressera, vilket ofta leder till lidande. När vi faller in i tystnad, och inte prata om det som är viktigt, svårt, eller känslosamt, leder det ofta till konflikter, eller avståndstagande.

 

Om ni har långt att resa inom Västerbotten för att träffas på mottagningen i Umeå, erbjuder vi också blended treatment. Vid blended treatment genomför vi en del besök på plats i Umeå, och en del besök genom videolänk.

Våra psykologer på mottagningen i Umeå är legitimerade och medlem i svenska Psykologförbundet och svenska Psykologföretagarna. Därmed är ditt besök hos oss trygghetskyddat av patientförsäkring enligt patientskadelagen (1996:799).

 

I Sverige är legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut skyddade titlar. Det innebär att det är olagligt att använda sig av dessa titlar utan utfärdad legitimation. Legitimerade psykologer har genomfört fem års studier på psykologprogrammet i Sverige, samt ett års PTP – praktisk tjänstgöring för psykologer. Psykoterapeuter kan emellertid ha varierande bakgrund, så som sjuksköterska eller socionom, och har genomfört psykoterapeutprogrammet vilket är en påbyggnadsutbildning som motsvarar ca 18 månaders studier. Legitimerad psykolog skiljer sig även från titeln psykiatriker. Psykiatriker är legitimerade läkare, som specialiserat sig inom psykiatri. Evidensbaserad psykoterapi genomförs av legitimerad psykolog eller legitimerad psykoterapeut. KBT-terapeuter, Steg-1 terapeuter, diplomerade coacher, psykosyntesterapeuter eller andra typer av terapeuter saknar legitimation, arbetar inte alltid utifrån evidensbaserad vetenskap, har inte tystnadsplikt och kvalitetsgranskas inte av Socialstyrelsen.

 

Hör gärna av er, om ni har några frågor.

Spela video om parterapi